เครือซิเมนต์ไทย จับมือโยโกกาวา ตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจใหม่ในไทย

นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO) ในธุรกิจปิโตรเคมี เครือซิเมนต์ไทย และ Mr.Hitoshi Nara (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทโยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา Joint Venture Agreement in E&I Solution Co., Ltd. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน E&I Solution Co., Ltd. สำหรับดำเนินธุรกิจให้บริการงานซ่อมบำรุง ด้านไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอย่างครบวงจร รวมทั้งงานก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานทั่วไป ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่สำหรับเมืองไทย

ผู้จัดการ บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงในขอบข่ายงานต่างๆ อาทิ งานบำรุงรักษา งานวิศวกรรม งานจัดหา และงานก่อสร้าง เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และมีโครงการขยายขอบข่ายไปยังโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ