บล.เกียรตินาคิน จับมือบลจ.กสิกรไทย ออกกองทุนช้อนเก็บหุ้นถูก 9 มี.ค.นี้

นายสุรพล กุลศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเปิดเกียรตินาคิน-เคแอสเซ็ทหุ้นทุน มูลค่ากองทุน 1,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมลงทุนด้วย 50 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคมศกนี้ ด้วยมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท ที่บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

นางดัยนา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า กองทุนเปิดเกียรตินาคิน-เคแอสเซ็ทหุ้นทุน เป็นกองทุนผสมแบบยืดหยุ่นที่เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยจุดเด่นของกองทุนนี้อยู่ที่สัดส่วนของการลงทุนในหุ้นซึ่งกำหนดไว้ว่ากองทุนจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30 ตัว รวมกันแล้วมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเงินลงทุนในหุ้น ทำให้ผู้ลงทุนที่ต้องการเรียนรู้การลงทุนในหุ้นสามารถติดตามศึกษาการลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งจะทำได้ง่ายกว่ากว่ากองทุนหุ้นทั่วไปเพราะกองทุนนี้เน้นลงทุนในหุ้นหลักๆ เพียงไม่กี่ตัว

“ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมาก สำหรับการลงทุนในหุ้น เพราะดัชนีราคาหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเมื่อสิ้นปี 2546 เนื่องจากปัจจัยระยะสั้น อาทิ ไข้หวัดนก ปัญหาชายแดนภาคใต้ หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของ ก.ล.ต. ในการห้ามมาร์จิ้น-เน็ทเซ็ทเทิลเมนท์ และความไม่แน่นอนเรื่องค่าคอมมิชชั่นในขณะที่พื้นฐานเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ยังคงดีอยู่ อีกทั้งยังมีหุ้นใหม่โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดเพิ่มขึ้นทำให้หุ้นไทยยังมีอนาคตที่ดีในระยะยาว จังหวะนี้จึงเป็นโอกาสทอง สำหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากหุ้น หลักการสำคัญของการลงทุนให้กำไรก็คือซื้อหุ้นเมื่อราคาถูก ดังเช่นในขณะนี้” นางดัยนา กล่าว

นายสุรพล กล่าวเสริมว่า กองทุนเปิดเกียรตินาคิน-เคแอสเซ็ทหุ้นทุนจะเป็นกองทุนที่มีจุดเด่นหลายประการ อาทิ การที่ตลาดหลักทรัพย์ บล.เกียรตินาคินบง.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงทุน ประกอบกับการมีบลจ.กสิกรไทย

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนและมีผลการดำเนินงานของกองทุนประเภทหุ้นที่อยู่ในแนวหน้ามาโดยตลอดและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านจรรยาบรรณสูงเป็นผู้จัดการกองทุนโดยในส่วนของบริษัทฯ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านรายงานวิเคราะห์วิจัยซึ่งบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญอยู่และการที่กองทุนดังกล่าวยังเป็นกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน และบริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จะเป็นตัวแทนสนับสนุนในการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่เพียงผู้เดียวผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำด้านการลงทุนในหุ้นด้วย