ARBP เปิดตัว Fish! TALES เล่มสองโชว์ปฎิบัติการป(ล)าฎิหาริย์ เรื่องราวความสำเร็จในชีวิตจริง

กรุงเทพฯ—นางศิริพร โตกทองคำ บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส (ARBP) บริษัท เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส จำกัด ผู้นำตลาดหนังสือแนวบริหาร กล่าวถึงการนำหนังสือฟิช เทลส์ เล่มสอง (Fish! TALES) มาผลิตและจำหน่ายว่า ผู้อ่านให้การต้อนรับอย่างสูงและมีบางบริษัทได้นำหนังสือดังกล่าวไปแจกให้พนักงาน รวมทั้งนำข้อมูลในหนังสือไปปรับใช้ในงานจริงทั้งนี้ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่โดนใจผู้อ่านในวงกว้าง ตอบคำถามปัญหาชีวิตที่คนส่วนใหญ่ต้องประสบไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวทั่วไป ไม่ได้จำกัดเฉพาะชีวิตคนทำงานเพียงอย่างเดียว โดยมีที่มาจากจุดกำเนิดเล็กๆ ในตลาดปลาไพค์เพลซ อันลือลั่นแห่งนครซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฟิช เล่มหนึ่ง เนื้อหาจะเน้นหลักการเสริมสร้างเติมความสุขและความมีชีวิตชีวาในชีวิต และการทำงานออกมาในเชิงของปรัชญาปลายิ้มสำคัญสี่ประการ คือ เล่น, สร้างสรรค์วันดี, ใส่ใจให้บริการและเลือกสร้างทัศนคติ

ส่วนเล่มสอง จะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างที่ได้จากชีวิตจริง สำหรับคนที่ต้องการประยุกต์ปรัชญาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน หรือชีวิตส่วนตัวและครอบครัว โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักที่ยังคงเนื้อหาเดิม คือ 1. เล่น ทำอย่างไรให้สนุกกับงาน 2. สร้างสรรค์วันดี เป็นการแสดงความเอื้ออาทร หรือการแสดงน้ำใจที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม 3.ใส่ใจให้บริการเป็นการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ต่อกันและกัน หรือวิธีการเทใจให้กับงานและต่อต้านความเบื่อหน่าย และ4. เลือกสร้างทัศนคติ
การมองหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่สามารถเลือกได้

แต่ละบท จะปิดท้ายด้วยคำแนะนำสั้นๆ แบบ “ฮุบทีละคำ” และแถมท้ายด้วยบทเรียน มอบให้ผู้ที่ต้องการปรัชญาปลายิ้มไปใช้ในชีวิตประจำวัน “หนังสือฟิช เทลส์ เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาบริหาร และเป็นเชิงปรัชญาซึ่งบริษัทแต่ละแห่งที่นำประสบการณ์มาถ่ายทอด สามารถนำเสนอให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่ออ่านแล้ว ผู้อ่านจะเกิดความสนุก และมีความต้องการนำไปทดลองใช้บ้าง เพราะประสบการณ์ของแต่ละบริษัท
เป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่แล้วในโลกปัจจุบัน และ ในภาคภาษาอังกฤษหนังสือ Fish! TALES ติดอันดับขายดี (Best seller) ในหมวดบริหารธุรกิจที่สร้างป(ล)าฎิหาริย์ให้กับบริษัททั่วโลกมาแล้ว” นางศิริพรกล่าว

โดยหนังสือฟิช เล่มหนึ่ง และหนังสือฟิช เทลส์ เล่มสอง มีคุณจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนและนักแปลชื่อดังของประเทศไทย มาแปลถ่ายทอดเป็นภาษาไทย ซึ่งคงความหมายเดิมได้คงความหมายเดิมของผู้เขียนต้นฉบับได้อย่างสวยงาม และอ่านง่าย

สำหรับกลุ่มผู้อ่านหนังสือฟิช มีความหลากหลาย อาทิ นักเรียน, นักศึกษา, แม่บ้าน และนักธุรกิจ ซึ่งเท่ากับเป็นการขยายฐานลูกค้าซึ่งได้แก่ผู้อ่านที่ส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงาน นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทำให้ฐานผู้อ่านของเอ. อาร์ฯ กว้างขึ้น