รมช.กระทรวงการคลังให้เกียรติเยี่ยมชมบู้ธแบงก์เอเชีย ในงาน NPA Grand Sale 2004

นางกุลวดี กุลเนตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สยงานบริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเยี่ยมชมบู้ธของธนาคารเอเชีย ในงาน NPA Grand Sale 2004 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ภายในงานครั้งนี้ บู้ธของธนาคารเอเชียประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยจำนวนลูกค้าที่ให้ความสนใจเข้าชม และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างล้นหลาม ตลอดทั้ง 3 วันของงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน โดยมีลูกค้าที่ยื่นความจำนงค์ขอซื้อสินทรัพย์ของธนาคาร มูลค่ารวมสูงเกือบ 250 ล้านบาท จากการสร้างสรรค์โครงการ “Healthy Home” ที่ได้รับความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวัสดุก่อสร้างจากซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ทสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านมือสองในโครงการนี้ ให้มีสภาพที่ดี พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที อีกทั้งบริการติดตั้งโทรศัพท์ มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า พร้อมกำจัดปลวกฟรี 1 ปี และจัดการปัญหาผู้บุกรุก ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเข้าอยู่ได้อย่างสบายใจ