อิ่มบุญ อิ่มใจ

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ผู้ให้บริการ 1154 Yellow Plus ได้จัดโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ” เพื่อสมทบเงินบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กกำพร้า เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก ณ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ถ.สุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา