ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยคว้ารางวัลการบริการจัดการเป็นเลิศของประเทศ “Thailand Quality Award”

นายเชาวลิต เอกบุตร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย รับมอบรางวัล Thailand Quality Award ประจำปี 2546 จากดร.วิษณุ เครืองาม (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก มีระบบการบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยรายแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติสูงสุด

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด หรือไทยเปเปอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษพิมพ์และเขียนคุณภาพสูง จำหน่ายสินค้าไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีกำลังผลิตรวม 263,500 ตันต่อปี ด้วยกระบวนการผลิตและการบริหารงานควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กรดีเยี่ยม จึงได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอยู่เสมอ ล่าสุดคือได้รับรางวัลระดับโลก Deming Prize จากสมาคมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น