เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นฯ สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยด้านจราจร

มร.ร็อบ ฟิชเชอร์ (ซ้าย) ประธาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยด้านจราจรแก่ พันตำรวจเอก สุพัฒน์ รัตนวราหะ (ขวา) ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง และตัวแทนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อำเภอน้ำพอง สาขากุดน้ำใส ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบด้วยเสื้อกั๊กสะท้อนแสง, กรวยจราจรสะท้อนแสง, ไฟฉาย และเครื่องปั่นไฟ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านจราจรให้กับชุมชนน้ำพอง โดยมีนายฤาชน บำรุงแสง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น (กลาง) เป็นประธานในการรับมอบ

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติในเขตอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เน้นความสำคัญของความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ