ปิโก ลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ประธานกรรมการ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญ บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) เพื่อแสดงความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยมี นางศศิธร พงศธร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ 5 แห่งร่วมลงนาม โดยจะมีการจัดงานบรรยายภาพรวมของธุรกิจปิโก ในวันที่ 29 มีนาคม 2547 นี้ ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท