โทเทิล มอเตอร์ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม ช่วยปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ – บริษัท ซี.พี. พลาซ่า จำกัด และ บริษัท ไทยซิตริก เอซิด จำกัด ได้นำระบบโทเทิล มอเตอร์ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม หรือทีเอ็มเอ็มเอสเข้ามาใช้ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการแข่งขันต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยในการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวในงานว่า “การบริหารและจัดการเครื่องจักรอย่างรอบคอบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้ายังเป็นการลดปฏิกิริยาเรือนกระจกในการปล่อยก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย”

ระบบทีเอ็มเอ็มเอส เป็นระบบการบริหารการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดย บริษัท คอปเปอร์ เดเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CDC • SEA) โดยระบบดังกล่าวจะช่วยในเรื่องนโยบายการจัดซื้อเครื่องจักร จัดระบบการทำงานของเครื่องจักร ตลอดจนการจัดหาเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงาน ระบบทีเอ็มเอ็มเอส สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กรต่างๆ โดยองค์กรต่างๆ สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานจากบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นผู้ดูแลจัดการระบบในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้แก่ บริษัท อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ จำกัด (EEC Energetics Co., Ltd.), บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (EEC Construction Management Co., Ltd.), บริษัท อินทิเกรทเท็ด ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด (Integrated System Engineering Technology Co., Ltd.)

ในประเทศไทย บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด และบริษัท ไทยซิตริก เอซิด จำกัด ได้นำกรณีศึกษาจากการนำระบบทีเอ็มเอ็มเอสไปใช้ในการจัดการเครื่องจักกลที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

เนื่องจากเครื่องจักรใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 65-70% ของพลังงานในประเทศ ระบบทีเอ็มเอ็มเอสมีบทบาทสำคัญในการจัดระบบให้เครื่องจักรสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดปริมาณการใช้หลังงานไฟฟ้า อีกทั้งช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอีกด้วย

นายประสาน เอมมาโนชญ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคาร ซี.พี.พลาซ่า หนึ่งในสองบริษัทที่ได้ทดลองใช้ระบบทีเอ็มเอ็มเอส กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการใช้ระบบดังกล่าวอย่างมากทั้งในด้านการจัดการระบบและการดำเนินงาน อีกทั้งการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอีกด้วย และด้วยการดำเนินงานและการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เช่าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเรา”

ดร.เกชา ลาวัลยะวัฒน์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซิตริก เอซิด จำกัด กล่าวว่า “ระบบทีเอ็มเอ็มเอส เป็นระบบการจัดการที่มีคุณภาพ โรงงานของเราได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ระบบดังกล่าวในการจัดระบบบริหารเครื่องจักร นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้การจัดการเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย”

ข้อมูลบริษัท

คอปเปอร์ เดเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Copper Development Centre • South East Asia) เป็นบริษัทไม่มุ่งหวังผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาค โดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลข่าวสารกับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะและข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยให้หน่วยงานต่างๆ มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นในอนาคต

CDC • SEA เป็นองค์กรภายในการควบคุมดูแลของ อินเตอร์เนชั่นแนล คอปเปอร์ แอสโซซิเอชั่น ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ช่วยสนับสนุนการใช้ทองแดงในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ที่ผ่านมา CDC • SEA ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรชั้นนำมากมายทั้งในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและการไฟฟ้า

โทเทิล มอเตอร์ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม – ทีเอ็มเอ็มเอส Total Motor Management System – TMMS

โทเทิล มอเตอร์ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม – (ทีเอ็มเอ็มเอส) เป็นระบบที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัท คอปเปอร์ เดเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Copper Development Centre • South East Asia) โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการต่างๆ ของธุรกิจ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดพลังงาน (ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นมีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 60-70%) พร้อมทั้งยังช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

ซอฟท์แวร์ของ ทีเอ็มเอ็มเอส สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ง่าย ครอบคลุมทั่วทั้งระบบของการจัดการและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การทำรายการสินค้าและคลังสินค้า การปฏิบัติงานการทดแทนการใช้งาน รวมไปถึงการซ่อมบำรุง ระบบทีเอ็มเอ็มเอสนี้ ช่วยให้องค์กรและหน่ายงานต่างๆ สามารถประเมินผล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วางแผน และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

ทีเอ็มเอ็มเอส จะช่วยเตือนในกรณีที่เครื่องจักเกิดปัญหาทั่วไป เพือให้ผู้ดำเนินธุรกิจาสามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น ผู้ดำเนินธุรกิจจึงมั่นใจได้ว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนความเสียหายของเครื่องขณะทำงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังจะเห็นได้จากประโยชน์ต่างๆ ของทีเอ็มเอ็มเอส ดังนี้

– ช่วยลดและรักษาสัดส่วนการใช้สินค้าคงคลัง
– เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า
– ลดอัตราการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า
– เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร

ระบบทีเอ็มเอ็มเอส ได้รับการออกแบบสำหรับการปฏิบัติการของธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องจักรใน 3 กลุ่มหลัก ซึ่งประกอบด้วย การเดินเครื่องจักร การรักษาเครื่องจักร และการจัดซื้อ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เหมาะสำหรับบุคลากรในระดับต่างๆ ขององค์กรดังนี้

– กลุ่มที่ดูแลรับผิดชอบในด้านการวางนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านการเงิน
– กลุ่มที่นำนโยบายและแผนงานมาประยุกต์ใช้ อาทิ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมวิศวกรรม

ระบบโทเทิล มอเตอร์ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็ม (ทีเอ็มเอ็มเอส) ในประเทศไทย
ในประเทศไทย บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นผู้จัดการระบบ ทีเอ็มเอ็มเอส ในประเทศไทย ได้แก่

– บริษัท อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ จำกัด (EEC Energetics Co., Ltd.)
– บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (EEC Construction Management Co., Ltd.)
– บริษัท อินทิเกรทเท็ด ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด (Integrated System Engineering Technology Co., Ltd.)

ระบบทีเอ็มเอ็มเอสได้รับการทดสอบและทดลองใช้ในประเทศไทย โดยบริษัท ซี.พี.พลาซา จำกัด (C.P.Plaza Co., Ltd.) และบริษัท ไทยซิตริก เอซิด จำกัด (Thai Citric Acid Co., Ltd.)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีเอ็มเอ็มเอส

กรุณาเข้าไปที่ www.motormanager.org หรืออีเมลล์สอบถามได้ที่ info@motormanager.org หรือโทร. 02-343-1741

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งระบบทีเอ็มเอ็มเอส

– บริษัท อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ จำกัด (EEC Energetics Co., Ltd.)

บริษัท อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและออสเตรีเลีย ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมและพลังงานมากว่า 12 ปี อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ ให้บริการด้านการตรวจสอบการใช้พลังงาน การประเมินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน บริษัท อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท อีอีซี กรุ๊ป ที่ปรึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมของไทย

บริษัท อีอีซี อีเนอร์จีติคส์ จำกัด
ชั้น 30 อาคารฟอร์จูน ทาวเวอร์
เลขที่ 1 สี่แยกพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-642-1160-4
โทรสาร 02-642-1242
อีเมล์ ecener@asiaaccess.net.th

– บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (EEC Construction Management Co., Ltd.)

บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (EEC-CM) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท อีอีซี กรุ๊ป EEC-CM มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ทั้งในด้านการควบคุมดูแลการก่อสร้าง และการจัดการด้านพลังงาน นอกจากนี้บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารควบคุมงบประมาณ และการบริหารเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2535 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานให้คำปรึกษาและการบริการด้านวิศวกรรมกับโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนมากกว่า 100 โครงการ

บริษัท อีอีซี คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
ชั้น 30 อาคารฟอร์จูน ทาวเวอร์
เลขที่ 1 สี่แยกพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-642-1160-4
โทรสาร 02-642-1165
อีเมล์ ecener@asiaaccess.net.th

– บริษัท อินทิเกรทเท็ด ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
(Integrated System Engineering Technology Co., Ltd.) (iSET)
iSET เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารและการจัดการ รวมทั้งระบบทีเอ็มเอ็มเอส iSET เปิดดำเนินการการตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยมีประสบการณ์ทั้งด้านแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน และการวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภพในโครงการต่างๆ ทั้งในสำนักงานและสถานประกอบการ ในปัจจุบัน iSET ให้คำปรึกษาในการวางแผนการใช้พลังงานให้กับโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า บริษัท โรงเรียน และอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัท อินทิเกรทเท็ด ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
52/559 เมืองเอก โซน 4 หลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-997-9512-4
โทรสาร 02-997-9515
อีเมล์ kiset@cscoms.com