แอล แอนด์ จี จัดสัมมนา “Total Lighting Solution Provider”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด โดยนายปกรณ์ ปริมาสพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ Zumtobel Staff, Lumascape และ OSRAM จัดสัมนาในหัวข้อเรื่อง “Total Lighting Solution Provider” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แสงสว่างอย่างถูกวิธีแก่กลุ่มสถาปนิค วิศวกร นักออกแบบ และผู้รับเหมา โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Peter Dehoff ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด (ที่ 3 จากขวา) และ Mr.Andreas Winter ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจส่งออก (ที่ 3 จากซ้าย) จาก Zumtobel Staff ร่วมบรรยายในการจัดสัมนาครั้งนี้ด้วย