การประชุมวิชาการ “เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เมษายน 2547 – นายอมเรศ ศิลาอ่อน ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย และอดีตประธานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ “เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี