บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ หรือ แอล แอนด์ อี ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ปรับทีมผู้บริหารใหม่เพิ่มศักยภาพการให้บริการ

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ปรับผังทีมผู้บริหารใหม่เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและการบริการให้ลูกค้าอย่างครอบคลุมมากขึ้น ก่อนเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลางปีนี้ มุ่งสู่การเป็น “Total Lighting Solution Provider”

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ หรือ แอล แอนด์ อี เปิดเผยถึงการปรับผังผู้บริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ครั้งใหม่ หลังจากตนเองเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547 โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างเป็นที่ยอมรับและประสบผลสำเร็จภายในประเทศเป็นอย่างสูง ทั้งธุรกิจโครงการ ธุรกิจขายส่งและขายปลีก และธุรกิจส่งออก ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทยังเร่งขยายการพัฒนาเครือข่ายและการให้บริการไปยังประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเป้าหมายเป็น “Total Lighting Solution Provider” ที่ครอบคลุมทุกตลาด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมั่นใจในศักยภาพทางการตลาดของประเทศไทยที่แข็งแกร่งสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างฐานความมั่นคงของบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ 5 ท่าน คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล เป็นกรรมการผู้จัดการ นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสารสนเทศ นายอนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นายสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และนายสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับผังผู้บริหารในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีรูปแบบที่แข็งแกร่ง เติบโตยิ่งขึ้น และครองตำแหน่งความเป็นผู้นำในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างต่อไป