บล.ไทยพาณชิย์ ขอเชิญชวนน้องๆ ทั่วประเทศ ร่วมประลองแนวคิด สานฝัน สร้างธุรกิจในโครงการ SCBS Young Star Investor 2004

บล.ไทยพาณชิย์ ขอเชิญชวนน้องๆ ทั่วประเทศ ร่วมประลองแนวคิด สานฝัน สร้างธุรกิจในโครงการ SCBS Young Star Investor 2004 “ธุรกิจในฝันของนักลงทุนรุ่นเยาว์” พร้อมชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท

ถ้าน้องๆ ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองด้วยแนวคิดที่แปลกใหม่ เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จัดกิจกรรมตอบแทนกลับสู่สังคม เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุ 15-18 ปี จากทั่วประเทศ ได้ค้นหาความฝันของตนเองและแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่

เพียงแต่น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมประกวดเขียนแนวคิดสร้างสรรค์ธุรกิจตามที่ฝัน เพียงมีไอเดียเก๋ๆ แปลกใหม่ ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ สามารถพัฒนาให้เป็นจริงได้ พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 150,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสร้างฝันให้เป็นจริงในอนาคต และน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อธุรกิจและการลงทุน “Creative Business Camp” 2วัน 1 คืน พร้อมนำผลงานจัดแสดงโชว์ที่ สยาม ดิสคัฟเวอร์รี่ เซ็นเตอร์

โดยส่งแนวคิดทางธุรกิจ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 สามารถวาดภาพประกอบหรือมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เพื่อเสริมความเข้าใจแนบมาด้วยได้ ระบุชื่อ ระดับชั้น โรงเรียน ชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านและโรงเรียนที่ติดต่อได้สะดวก

ส่งผลงานมาที่ ตู้ ปณ.1498 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 วงเล็บมุมซอง “SCBS Young Star Investor 2004 ”

กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง31 กรกฎาคม 2547

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2275-8773 และติดตามตัวอย่างผลงานที่เคยได้รับรางวัลปีที่ผ่านมาได้ที่ www.scbs.com