เอบีเอ็น แอมโร เซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นธนาคารเอเชีย กับ ยูโอบี

กรุงเทพฯ, – วันนี้ (12 พ.ค. 2547) ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสามัญหุ้นธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 80.77 เปอร์เซ็นต์ กับ ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ยูโอบี) สิงคโปร์ โดยในข้อตกลงระบุว่า ยูโอบีจะต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 5.35 บาทเป็นเงินสด คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,019 ล้านบาท (462 ล้านยูโร)

ขั้นตอนการซื้อขายดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สามของปีนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องบรรลุตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขาย ซึ่งรวมถึงจะต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง

การขายหุ้นธนาคารเอเชียในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ เอบีเอ็น แอมโร ในการที่จะกระจายทรัพยากร
ไปสู่ตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของธนาคาร อีกทั้งยังตอบสนองหลักการตามแผน
แม่บททางการเงินในภาคการธนาคารของประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ เอบีเอ็น แอมโรยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจต่อไปในตลาดเอเชีย แปซิฟิก และดำรงสาขาของเอบีเอ็น แอมโรในเมืองไทยเพื่อให้บริการลูกค้า
องค์กรและสถาบันการเงินต่อไป

ธนาคารเอเชียเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีการดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายกว่า 130 สาขา รวมไปถึง
จุดให้บริการเงินสดอัตโนมัติ (ตู้ ATM) 300 แห่งทั่วประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการธนาคาร, การประกันภัย, การลงทุน และ บริการด้านการเงินประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าเชิงพาณิชย์

ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากการดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ยูโอบี
จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ (Tender Offer) ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารเอเชียด้วย

ทั้งนี้ฝ่ายคอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ ของ เอบีเอ็น แอมโร ได้เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่เอบีเอ็น แอมโร
ในการดำเนินการครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว

เกี่ยวกับ เอบีเอ็น แอมโร

เอบีเอ็น แอมโรเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีสินทรัพย์รวมกว่า 560.4 พันล้านยูโร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546) เอบีเอ็น แอมโร มีสาขากว่า 3,000 แห่งในกว่า 60 ประเทศ และมีพนักงานประจำกว่า 110,000 คนทั่วโลก เอบีเอ็น แอมโรนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยูโรเน็กซ์ ลอนดอน และนิวยอร์ก