ช.การช่างได้งานก่อสร้างในสุวรรณภูมิกว่า 900 ล้าน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดย นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามสัญญาในการรับเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์และลานจอดรถยนต์จำนวน 2 อาคาร หน้าอาคารผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีมูลค่ารวม 961,605,148 บาท โดยมี พลเอก สมชัย สมประสงค์ รองประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ร่วมลงนาม เมื่อเร็วๆ นี้