ไทยพาณิชย์เปิดตัวกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Corporate Banking) มุ่งมั่นการให้บริการครบวงจร

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Corporate Banking) ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการทางการเงินครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ ตามนโยบาย Universal Banking เป็นแห่งแรกของธนาคารพาณิชย์ โดยมี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายศิริชัย สมบัติศิริ (ขวา) รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของธนาคารไทยพาณิชย์ในการรองรับความต้องการหลากรูปแบบของลูกค้าด้วยการให้บริการครบวงจร