คารฟูร์ เซ็นสัญญากับผู้ผลิตไทย ผลิตสินค้าวงจรคุณภาพ

คารฟูร์ หนึ่งในห้างค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญากับผู้ผลิตผัก ผลไม้ และข้าววงจรคุณภาพ จำนวน 5 ราย พิธีลงนามจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายเนวิน ชิดชอบ (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มร.ลุค ดาโยต์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (คาร์ฟูร์) รศ.ดร.ธงชัย มาลา (ที่ 4 จากขวา) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายจากบริษัทผู้ผลิตร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้ผลิตที่ร่วมลงนามในสัญญากับคาร์ฟูร์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เอเดน อินเตอร์เนชั่นแนล และสเปลนดิด เป็นผู้ปลูกผักไร้สารพิษ โดล ประเทศไทย ปลูกสัปปะรด อูรมัต ปลูกข้าวหอมมะลิไร้สารพิษ และเอ็กซ์โซติค แลนด์ ปลูกมะม่วง

โครงการวงจรคุณภาพของคาร์ฟูร์ เริ่มขึ้นใน ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และในปี 2545 ห้างคาร์ฟูร์ได้ริเริ่มผลิตเนื้อหมูวงจรคุณภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค สินค้าภายใต้โครงการวงจรคุณภาพนี้ จะยังคงรสชาติอาหารที่เป็นธรรมชาติและคงคุณค่าอาหารครบถ้วน นอกจากนี้ การผลิตสินค้าโครงการวงจรคุณภาพยังส่งผลพลอยได้ให้เกษตรกรและผู้ผลิตได้รับการถ่ายทอดความรู้สมัยใหม่และยังเป็นการเปิดตลาดให้กว้างขึ้นอีกด้วย