เจโทรปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ เน้นให้ข้อมูลทำธุรกิจญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพฯ ได้พัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ โดยเพิ่มข้อมูลส่งเสริมการทำธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่นที่นักธุรกิจไทยทุกคนจำเป็นต้องรู้ ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย

เว็บไซต์ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย (User friendly) โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การดำเนินธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในญี่ปุ่น บรรจุข้อมูลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของระบบการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น พร้อมช่องทางใหม่ๆ ในการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
2. การส่งออกไปญี่ปุ่น ขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในการส่งออกไปยังญี่ปุ่น
3. การนำเข้าสินค้าอาหารในประเทศญี่ปุ่น คำถามคำตอบเกี่ยวกับประเด็นที่ควรคำนึงถึงและขั้นตอนปฏิบัติในการริเริ่มส่งออกอาหารไปยังญี่ปุ่น
4. การติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น คู่มือพัฒนาการดำเนินธุรกิจในพื้นฐานวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นด้วยตนเอง เช่น การเจรจาต่อรอง สำนวนธุรกิจ และปฏิสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม
5. การทำธุรกิจและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น คู่มือที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานในญี่ปุ่นอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ ยังรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย เข้าสู่เว็บไซต์ได้ที่ http://www.jetrobkk.orth/html/tips.html