ดีแทคแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีคนใหม่

26 พฤษภาคม 2547 – บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) ประกาศแต่งตั้ง Mr.Petter Borre Furberg (มร.เพ็ตเตอร์ เฟอร์เบิร์ก) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) สืบต่อจาก มร.แกรนท์ เฟอร์กูสัน ซึ่งได้หมดวาระการปฏิบัติงานลง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

มร. ซิคเว่ เบรคเก้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมดีแทค ได้แสดงความขอบคุณต่อ มร.เฟอร์กูสันว่า “ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ มร.เฟอร์กูสัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของดีแทคนั้น เขาได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งในส่วนธุรกิจของดีแทค การปฏิบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาล จนทำให้ภาพรวมทางการเงินของบริษัทได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ความสามารถและความทุ่มเทที่ มร.เฟอร์กูสัน มีให้กับดีแทคนั้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในกลุ่มธุรกิจการเงิน ส่งผลให้เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็น ‘CFO ที่ดีสุดในประเทศไทย’ ถึงสองปีซ้อน สำหรับ มร.เฟอร์เบิร์ก ที่เข้ามารับหน้าที่นี้ เราเชื่อมั่นว่าจะเขาจะสามารถสานต่อการทำงานได้อย่างดียิ่ง”

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของดีแทคอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า “ความทุ่มเทที่ มร.เฟอร์กูสัน มีต่อดีแทคนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สถานะและการดำเนินงานทางการเงินของดีแทคดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา” และกล่าวถึง มร.เฟอร์เบิร์ก ว่าจะเป็นบุคคลผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการทำงาน ทั้งในส่วนของสายงานทางการเงินและการบริหารธุรกิจโดยรวมของดีแทค

มร.เพ็ตเตอร์ เฟอร์เบิร์ก เริ่มทำงานในกลุ่มของเทเลนอร์ ตั้งแต่ปี 2541 และดำรงตำแหน่งรอง CFO ในดีแทค ตั้งแต่เดือนเมษายนของปีเดียวกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการปฏิบัติงานสายงานการเงิน รวมทั้งการจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผน และการควบคุมการลงทุน

จบการศึกษาในปี 2537 ได้รับปริญญา “Sivilokonom” (MSc) จาก Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) และได้ผ่านหลักสูตร Certified European Financial Analyst (CEFA) ในปี 2541

ด้านประสบการณ์การทำงานนั้น ปี 2535-2540 เขาทำงานให้กับกระทรวงการคลังของประเทศนอร์เวย์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ในตำแหน่งเลขานุการของ Standing Committee on Finance and Economic Affairs of the Norwegian Parliament จากนั้น ในช่วงปี 2540 – 2541ได้ทำงานให้กับ Den Norske Bank ในส่วนงานของ Energy Department.