เอบีเอ็น แอมโร แนะบริษัทประกันทำสว็อป

กรุงเทพฯ, วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 – เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร ประเทศไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานบรรยายขึ้นในหัวข้อ Yield Enhancement : Asset Swaps & Structured Products เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนในตราสารใหม่ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตและกรมการประกันภัย

ในภาพ: มร. โจเซฟ เจ. เฮส (แถวหลัง ที่สอง จากซ้าย) ผู้จัดการประจำประเทศไทย ธนาคารเอบีเอ็น
แอมโร ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บรรยายจากธนาคารเอบีเอ็น แอมโร คือคุณกิตติ เจริญกิจชัยชนะ (แถวหลัง
ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการตลาดตราสาร และ คุณอาดา อิงคะวณิช (แถวหน้า ขวาสุด) หัวหน้าส่วนตราสารหนี้ในประเทศ พร้อมด้วย คุณภคินีนาถ ติยะชาติ (แถวหน้า ที่สอง จากขวา) ประธานคณะอนุกรรมการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย

เกี่ยวกับ เอบีเอ็น แอมโร

เอบีเอ็น แอมโรเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีสินทรัพย์รวมกว่า 560.4 พันล้านยูโร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546) เอบีเอ็น แอมโร มีสาขากว่า 3,000 แห่งในกว่า 60 ประเทศ และมีพนักงานประจำกว่า 110,000 คนทั่วโลก เอบีเอ็น แอมโรนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยูโรเน็กซ์ ลอนดอน และนิวยอร์ก