บลจ.กสิกรไทย ร่วมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 4

กรุงเทพฯ – เพิ่งผ่านพ้นไปสดๆ ร้อนๆ กับงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 4 หรือ Money Expo 2004 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ในวันที่ 13-16 พฤษภาคม. 2547 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานนี้มีสถาบันการเงินต่างๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมทั้ง บลจ.กสิกรไทย ซึ่งผู้บริหารของบลจ.กสิกรไทย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชาทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและกองทุนต่างๆ และแนะนำเคล็ดลับการบริหารเงินให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บลจ.กสิกรไทย สัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นครึ่งปีหลัง” นางดัยนา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย สัมมนาในหัวข้อ “เปิดใจกองทุนรวม ซื้อหรือขายกลางปีลิง” และนางสายสมร ผ่องบรรเจิด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกองทุนรวม สัมมนาในหัวข้อ “การวางแผนการลงทุนเบ็ดเสร็จกับ K-ASSET’s Funds” และ “เก็บเกี่ยวการลงทุนให้เต็มที่ จะประหยัดภาษีได้อย่างไร”