KGI จัดสัมมนา “Short Sell … ทุบหุ้นจริงหรือ??” ในงาน Money Expo 2004

นายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุน (กลาง) และนางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อ “Short Sell … ทุบหุ้นจริงหรือ??” โดยมี นางสาวนงลักษณ์ นิงสานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทเป็นพิธีกร ในงาน Money Expo 2004 ที่ห้อง Meeting room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้