กลยุทธ์การวางแผนภาษี ในงาน Money Expo 2004

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำ กลยุทธ์การวางแผนภาษี สำหรับนักลงทุน โดยมีนายพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพิธีกร ให้กับนักลงทุนที่เข้าร่วมงาน Money Expo 2004 ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้