“ออเร้นจ์” ท้าพิสูจน์มาตรฐานเครือข่ายระดับโลก ด้วยผลวิจัยชี้ชัดเครือข่ายออเร้นจ์ “ดีที่สุดในกรุงเทพฯ” พร้อมเดินหน้าโครงการเครือข่ายคุณภาพทุกภาคทั่วไทย

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ – 20 พฤษภาคม 2547 – บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการระบบการสื่อสาร wireless? ภายใต้แบรนด์ออเร้นจ์ ได้จัดงานแถลงข่าวแสดงผลการวิจัยคุณภาพเครือข่าย ซึ่งร่วมดำเนินการทดสอบและควบคุมการวิจัยโดยบริษัท ซินโนเวต จำกัด และรับรองผลการวิจัยโดยทีมทดสอบของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง โดยใช้ข้อกำหนดในการวัดคุณภาพ 5 ประการ หรือ 5 KPI อิงตามหลักเกณฑ์ของ International Telecommunication Union หรือ ITU เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงคุณภาพและการครอบคลุมของเครือข่ายออเร้นจ์ ซึ่งนอกจากจะเทียบเท่ากับมาตรฐานของออเร้นจ์ทั่วโลกแล้ว ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายอื่นแล้ว ออเร้นจ์มีค่าการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเครือข่าย หรือ SUC (Satisfied User Criteria) สูงที่สุด คือ 99.04% จากระดับคะแนนตั้งแต่ 0-100 คะแนน แสดงว่า ที่ไหนมีสัญลักษณ์ 5 บาร์ ลูกค้าออเร้นจ์มั่นใจได้ว่า มีสัญญาณที่ดี โทรออกง่าย โทรติดเร็ว คุยกันได้อย่างต่อเนื่อง และเสียงดัง ชัดใส

นอกจากนั้น ออเร้นจ์ยังประกาศความมั่นใจแบบคูณสอง ด้วยแผนการดำเนินการขยายเครือข่ายในเฟสที่ 4 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้จนถึงปีหน้าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายและขยายพื้นที่ครอบคลุมให้ได้ถึง 90% นอกจากนี้ ยังตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยการเพิ่มความเป็นอัจฉริยะในโครงข่ายเพื่อรองรับการสื่อสารความเร็วสูงในการส่งและรับข้อมูลอย่าง GPRS และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ทั้ง MMS หรือ WAP อาทิ บริการ Photo World ที่ได้รับความนิยม มีผู้ใช้บริการกว่า 100,000 ราย หลังจากที่เปิดให้บริการเพียง 3 เดือน จึงต้องเร่งขยายพื้นที่ให้บริการจากปัจจุบัน 31 จังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้

และเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร ออเร้นจ์ได้เตรียมงบโฆษณาและประชาสัมพันธ์อีกกว่า 150 ล้านบาท เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สปอตโฆษณาทางวิทยู สื่อกลางแจ้ง และสื่อนอกสถานที่ ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมโรดโชว์ตามจังหวัดต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น โคราช และหาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายมัลติมีเดียอัจฉริยะมาตรฐานโลกที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี 2550 สมกับที่ว่า อนาคตสดใส … อนาคตออเร้นจ์