ซีแพคยืนยันความเป็นผู้นำธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เน้นนวัตกรรมใหม่ด้านคุณภาพและบริการ

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด นายอรรณพ เตกะจรินทร์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “ซีแพค” ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตคอนเกรีตผสมเสร็จซีแพค ร่วมกันแถลงแผนการดำเนินธุรกิจและเปิดตัวนวัตกรรม “รถโม่เล็ก” รวมทั้งโครงการใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ในงาน “A further step to service innovation” ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ซีแพคมีโรงงานรวมซีแพคแฟรนไชส์แล้วกว่า 250 โรงงานทั่วประเทศ ยึดหลักการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ผลิตคอนเกรีตผสมเสร็จรายแรกและรายเดียวของไทย ที่ได้รับการรับรองครบทุกมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025