“เสริมคนเก่งสร้างคนดีกับเครือซิเมนต์ไทย” รุ่นที่ 3 ปิดฉากอย่างประทับใจ พร้อมส่งนิสิตนักศึกษาไปประเทศญี่ปุ่น

นายกานต์ ตระกูลฮุน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงานมอบประกาศนียบัตร ให้กับนิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ “เสริมคนเก่งสร้างคนดีกับเครือซิเมนต์ไทย” รุ่นที่ 3 จำนวน 61 คน และมอบรางวัลการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับทีมที่ชนะเลิสการแข่งขันเกมธุรกิจจำลอง (Business Game) และผู้เสนอข้อเสนอแนะดีเด่น รวม 10 คน พร้อมจัดงาน Farewell party ฉลองความสำเร็จ

โครงการเสริมคนเก่งสร้างคนดีกับเครือซิเมนต์ไทยเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน ให้เยาวชนเหล่านี้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต