คัดเลือกผลงาน โครงการ “72 พรรษาบรมราชินีนาถ 72 ปีทองแห่งสตรีไทย”

รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ (ที่ 3 จากซ้าย แถวนั่ง) ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการ “72 พรรษาบรมราชินีนาถ 72 ปีทองแห่งสตรีไทย” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดการตั้งชื่อหนังสือ ออกแบบปกหนังสือทองคำแท้เทิดพระเกียรติ และบทความเทิดพระเกียรติ โดยมี อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย แถวนั่ง) และ อ.ปรีชา เถาทอง (ซ้ายสุด แถวนั่ง) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งจัดโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ อาคารเนชั่นกรุ๊ป