มธ.และยูเอ็มไอ ขยายเวลารับสมัครผลงานออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอด้วยกระเบื้องโมเสก

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิก “ดูราเกรส” “ลีลา” และ “ยูเอ็มไอ” ขยายเวลารับสมัครผลงานแบบร่าง (Sketch Design) การประกวดออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอด้วยกระเบื้องโมเสก ภายใต้แนวคิด “Sexy & Freedom Mosaics” จนถึง 30 มิถุนายน นี้

ขอรับใบสมัคร และส่งผลงานได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โทร. 02-564-4440-10 ต่อ 1802-16 ในวันและเวลาราชการ หรือ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โทร. 02-248-7007-39 ต่อ 746, 748 หรือที่เว็บไซต์ www.umi-tiles.com