จีอี แคปปิตอล ฉลอง 10 ปีในไทย จับอบรมหลักสูตร CAP แก่กระทรวงศึกษาธิการ

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ มร.ริด้า วีระกุสุมา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธาน จีอี คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ เอเชีย ในโอกาสที่ จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) สนับสนุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดหลักสูตรอบรม Change Acceleration Process (CAP) แก่ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนจากทั่วประเทศ โดยมีนายพิริยะ วิเศษจินดา (ขวา) ประธาน และนายธนุดี สิงหเสนี (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ยสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพัน์ จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดี

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และจีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทได้ดำเนินการมาโดยตลอด ทั้งนี้จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) ได้รับเลือกเป็นเอกชนที่รวมสนับสนุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน และเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของบริษัท