”จีซอฟต์บิส” พัฒนาซอฟท์แวร์บน Palm ให้รับภาษาไทยที่เขียนด้วยมือ

Xplore Smartphone G88 ซึ่งเป็น Palm OS Smartphone ที่เล็กที่สุดในโลก ได้ติดตั้งระบบภาษาไทย Thai-G ซึ่งเป็นระบบภาษาไทยที่ทันสมัย สำหรับ Palm OS ไว้ในเครื่อง G88 โดย Thai-G ได้รวม G-writing ซึ่งเป็นระบบรู้จำลายมือเขียนไทย (Thai Handwriting) รายเดียวของประเทศไทยบน Palm OS ที่ไม่ต้องอาศัยซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ ทำให้มีความแม่นยำในการเขียนอักขระไทยได้อย่างถูกต้อง