เชฟรอนเท็กซาโก้ ส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรุงเทพฯ – 3 มิถุนายน 2547 – บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือเชพรอนเท็กซาโก้ ผู้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ร่วมกับชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เชฟรอนเท็กซาโก้ชวนน้องท่องโลกวิทย์” โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 300 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จำนวนกว่า 70 คน ทำหน้าที่พี่เลี้ยงนำชมพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนให้สนใจและเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ในอนาคต