เอชพีเปิดตัวเครื่องพิมพ์ LaserJets และ Officejets มัลติฟังกชั่นดีไซน์สวย ราคาประหยัด เพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลายของตลาดเอสเอ็มบี (SMBs)

เอชพีเปิดตัวเครื่องพิมพ์มัลติ-ฟังก์ชั่น 6 รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ LaserJets All-in-One 3 รุ่น และเครื่องพิมพ์ HP Officejets All-in-One 2 รุ่น ที่มีขนาดกะทัดรัดดีไซน์สวย เพื่อการใช้พื้นที่ในสำนักงานขนาดเล็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลายของตลาดเอสเอ็มบี (SMBs) ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ โดย HP LaserJets 3380 All-in-One HP LaserJets 3020 /3030 All-in-One และ HP LaserJets 3015 All-in-One เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น ที่มาพร้อมคุณสมบัติในการสแกน การพิมพ์ และการถ่ายเอกสาร รวมถึงการรับส่งแฟกซ์* (*ยกเว้น HP LaserJets 3020 All-in-One) รวมอยู่ในเครื่องเดียว โดยให้ความเร็วในการพิมพ์อยู่ระหว่าง 14-20 ppm และความละเอียดในการพิมพ์ขาว-ดำถึง 1200 x 1200 dpi

ขณะที่ HP Officejets 9100 All-in-One series และ Officejets 5510 All-in-One เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต มัลติฟังก์ชั่นมีคุณสมบัติในการสแกน การพิมพ์ และการถ่ายเอกสาร รวมถึงการรับส่งแฟกซ์ด้วยเช่นเดียวกัน โดย HP Officejets 9100 All-in-One series ให้ความเร็วในการพิมพ์ระหว่าง 22-25 ppm และความละเอียดในการพิมพ์ขาว-ดำถึง 4800 x 1200 dpi มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษ Digital Sending พร้อมคีย์บอร์ดในตัว เพื่อการส่งเอกสาร และภาพระบบดิจิตัลไปยังแฟ้มข้อมูล หรืออีเมล์โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เครื่องพิมพ์ออฟฟิศเจ็ตทั้งสองรุ่นสามารถรองรับการพิมพ์ภาพถ่ายแบบต่างๆ และมัลติมีเดียการ์ดถึง 6 ชนิด

HP LaserJets 3380 3020 /3030 และ 3015 มีจำหน่ายในราคาประมาณ 13,790 – 29,190 บาท และสำหรับ 9100 All-in-One series และ HP Officejets 5510 All-in-One มีจำหน่ายในราคาประมาณ 32,900 – 49,900 บาท และ 9,990 บาท ตามลำดับ (ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)