ชินคอร์ป ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับการดำเนินธุรกิจ

ตามที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2547 หน้า 4 ลงบทความพาดหัวว่า “รักชาติ-รักชินฯ ประโยชน์ชาติประโยชน์ชินฯ” โดยนำความคิดของนักการเมืองฝ่ายค้านมากล่าวถึงในแง่ที่ว่า ธุรกิจในกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากการอภิปรายในสภาด้วย

การตีพิมพ์ข้อความดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทในฐานะองค์กรธุรกิจโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน และผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมาก บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงดังนี้

1. การอภิปรายในสภาเป็นเรื่องของการเมืองในสภา ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น บริษัทถูกกล่าวหาโดยไม่มีโอกาสชี้แจง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มที่ถูกพาดพิงจากการอภิปรายที่ผ่านมาได้ทำการชี้แจงประเด็นต่างๆไปยังสื่อมวลชนโดยตรงแล้ว (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของบริษัท ชิน แซทเทลไลท์, เอไอเอส และไทยแอร์เอเซีย)

2. กรณีการเจรจาซื้อสโมสรลิเวอร์พูล บริษัทฯ และผู้บริหารทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เคยแถลงนโยบายแนวทางการดำเนินงานแล้วว่า บริษัทฯ ไม่มีแนวคิดและไม่สนใจที่จะลงทุนในกิจการนี้ ซึ่งนักลงทุนและสถาบันการเงินทราบเป็นอย่างดี

การกล่าวอ้างว่า มีคนเห็นผู้บริหารคนใดคนหนึ่งของบริษัทไปนั่งเจรจาอยู่ด้วยแล้วทึกทักเอาว่า บริษัทฯ มีส่วนร่วมหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมกับบริษัท และสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจมา ณ โอกาสนี้