Mobile & Sport Marketing

ในโลกของ Sport Marketing ถ้าเป็นสื่อเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว “สปอนเซอร์” ในเกมฟุตบอลหากไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ประเภทเหล้าเบียร์แล้ว หนีไม่พ้นเครื่องดื่มชูกำลัง

แต่ไม่ใช่สำหรับโลกใบใหม่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เชื่อว่า Sport Marketing เป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่สร้างกิจกรรมร่วมกับคนดู พลังของเกมกีฬาจะดึงดูดให้ผู้ที่ชื่นชอบ “ฟุตบอล” ให้ซึมซับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สื่อโฆษณารูปแบบเดิมๆไม่สามารถทำได้

กิจกรรมที่บรรดาโทรศัพท์มือถือนำเข้ามาใช้ ไม่ใช่แค่แผ่นป้ายโลโก้ริมขอบสนามฟุตบอล แต่เป็นกิจกรรมที่ถูกทำขึ้นอย่างเป็นระบบ ผ่านรูปแบบงาน event และเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง หรือ “interactive” ผ่านบริการข้อความสั้น หรือ SMS เพิ่มมูลค่าสะท้อนความหมายของการเป็น Mobile& Sport Marketing