วิทยาลัยการจัดการฯ จัดสัมมนา EVA

มิสเตอร์ เทจพาวัน เกนด์ฮุค (Mr. Tejpavan Gandhok) ผู้อำนวยการ บริษัท สเทิร์น สจ๊วร์ด (Stern Stewart & Co. Asia) ประจำภูมิภาคเอเชีย (ที่ 3 จากซ้าย) อ.วสันต์ ศิรประภาศิริ ผู้อำนวยการวิชาการวิทยาลัยการจัดการ (ภาคภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 4 จากซ้าย) และคณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานสัมมนาวิชาการของวิทยาลัยการจัดการฯ เรื่อง Economic Value Added (EVA) : A New Tool for the Enterprise’s Financial Performance Measurement ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ ที่ใช้ในการวัดผลองค์กร ที่กำลังได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลกและในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ