ชาญอิสสระวิภาพล ลุยงานก่อสร้าง “โครงการบ้านเพลินทะเล”

นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระวิภาพล จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง “โครงการบ้านเพลินทะเล” โดยมีนายสุกิจ อัมพรสุขสกุล ประธานกรรมการ นายเชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม