เหมราชมอบทุนการศึกษา

นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ นางสาว วิไลรัตน์ สุขศรี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยอง เป็นจำนวนเงิน 222,000 บาท เนื่องในโอกาสจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตระยอง