แบงก์เอเชีย จัดกิจกรรมวันครอบครัว ASIA Family Day นำพนักงานและครอบครัวกว่า 5,000 คน ร่วมท่องโลกแห่งความสุข-สนุกสนาน

นายจุลกร สิงหโกวินท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานและครอบครัวจำนวน 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัว ASIA Family Day ในรายการ “ท่องโลกแห่งความสุข สนุกทั้งครอบครัว” ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่นแบบเป็นกันเอง

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมด้านพนักงานสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างองค์กรการทำงานและสถาบันครอบครัวให้รวมเป็นหนึ่งเดียว ที่ผ่านมาธนาคารเอเชียให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะธนาคารเล็งเห็นบทบาทอันสำคัญของสถาบันครอบครัว ที่จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมในการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพเหมือนดังเช่นทุกวันนี้