ธนาคารไทยพาณิชย์ มั่นใจใช้บริการโทรศัพท์มือถือ จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ จากเอไอเอส

นางศิริเพ็ญ สีตวรรณ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักบริการกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส มอบโทรศัพท์มือถือระบบ จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ จำนวน 100 เครื่องให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่งสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ