ซิสโก้จับมือดาต้าคร้าฟท์วางระบบให้โรงเรียนสาธิต ม.รังสิต

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับดาต้าคร้าฟท์ (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวประกาศความสำเร็จในการวางระบบเครือข่ายความเร็วสูงให้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีระบบ ICT แบบครบวงจรที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 20 ล้านบาท นับเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างโลกไฮเทคให้แก่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานยุคใหม่ และสอดรับกับนโยบายของกระทรวงไอซีที ในการสร้าง IT School ให้เกิดขึ้นทั่วเมืองไทย