กสิกรไทยปล่อยกู้ กปน. 1,150 ล้านบาท

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ลงนามในสัญญากับนายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าการประปานครหลวง เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่การประปานครหลวง จำนวน 1,150 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินกู้ต่างประเทศ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้