ซันซิล คว้ารางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค

นายปรีชา รุธิรพงษ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซันซิล (ขวา) เป็นตัวแทนรับรางวัล “ภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค” จาก พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศ ภายใต้ “ภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 3” โดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “ภรรยา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “เพราะผู้หญิงทกคนมีความหมาย” ของซันซิล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทส่งเสริมการขาย จากการตัดสินของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษ และข้าราชการ จำนวน 400 คน เนื่องจากเป็นโฆษณาที่มีความโดดเด่นในด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค