ปีโก ปลื้มรับ ISO เป็นรายแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบ ISO 9001:2000 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ ซึ่งนับเป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ด้วยผลงานและคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับมากว่า 20 ปี โดยมี พนายพูนสวัสดิ์ วุฒิสุทธิ ผู้จัดการระบบคุณภาพ สำนักงานรับรองคุณภาพของสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO – Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA) และ Engineering Institute of Thailand Quality Assessment เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้