คาลเท็กซ์ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดตรวจสอบมลพิษและปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้นฟรีที่ขอนแก่น

เมื่อเร็วๆ นี้ (14-19 มิถุนายน 2547) บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียง พร้อมทั้งปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ฟรี ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมตรวจสอบมลพิษ ปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ฟรี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนไทยหัวใจ 2 ป. (ประหยัดและปลอดภัย) โดยจะเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากจนอาจเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านของสุขภาพ ชุมชน และธุรกิจการท่องเที่ยว ในปีนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกเหนือจากการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียง พร้อมทั้งปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ฟรี คาลเท็กซ์ยังมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ได้มีส่วนในการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถมีความรู้ในการดูแลสภาพยานพาหนะไม่ให้ก่อมลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันดำ ควันขาวจากท่อไอเสีย และมลพิษทางเสียง เกิดจากระดับเสียงจากท่อไอเสียสูงเกินมาตรฐาน การปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้นนี้ นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลดีต่อชุมชนแล้ว ยังจะช่วยประหยัดน้ำมันให้กับประเทศชาติอีกด้วย นายอภิวัฒน์ อัคนิทัต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด กล่าว

จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนประชากร 1,767,643 คนและมีจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 697,681 คัน

กิจกรรมตรวจสอบมลพิษ ปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ฟรี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนไทยหัวใจ 2 ป. (ประหยัดและปลอดภัย) ริเริ่มและจัดขึ้นโดยความมือของบริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด และกรมการขนส่งทางบก ในปี พ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงานน้ำมัน และการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอด 4 ปีของการดำเนินงาน ได้จัดกิจกรรมไปแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี อุดรธานี ภูเก็ต และพิษณุโลก และในปีนี้จะจัดกิจกรรมขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คาลเท็กซ์เป็นบริษัทในเครือของเชฟรอน เท็กซาโก้ มีการดำเนินงานในกว่า 30 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคแอฟริกาตะวันออก และแอฟริกาใต้ เชฟรอน เท็กซาโก้ เป็นบริษัทพลังงานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกา และอันดับที่ 5 ของโลก มีพนักงานมากกว่า 50,000 คน ทำการผลิตและขนสงน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงและพลังงานอื่นๆ ใน 180 ประเทศปัจจุบันได้ฉลองครบรอบ 125 ปีของการดำเนินธุรกิจ