ร่วมถวายเงินบริจาคจากผู้ใจบุญในงาน “วิ่งมาราธอนแนวตั้ง ปี 2546”

สิงหาคม – พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพระราชทางพระวโรกาสคณะผู้บริหารของโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ เข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินบริจาคจำนวน 164,300 บาท จากการแข่งขันวิ่งมาราธอนแนวตั้ง ประจำปี 2546 เพื่อสมทบทุนกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ จะจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนแนวตั้งครั้งที่ 6 ประจำปี 2547 ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งขึ้นตึก 61 ชั้น หรือ 1,093 ขั้นเพื่อพิชิตยอดตึกของโรงแรมฯ ขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายนนี้ รายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้มูลนิธิเดิม ขอเชิญสมัครได้วันนี้ที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ สอบถามได้ที่ โทร. 02-679-1200