แคนาดอยส์ ทุ่มทุนส่งพนักงานอบรมเทคโนโลยีใหม่ที่ยุโรป

บริษัท แคนาดอยส์ เอเชีย จำกัด ส่งพนักงานหลายตำแหน่งไปอบรมเรื่องเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ในอุตสาหกรรมการผลิตท่อ และข้อต่อท่อส่งก๊าซและน้ำมัน ณ ประเทศออสเตรียและสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานที่โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 7.5 พันล้านบาทโดยจะแล้วเสร็จในปีหน้า