สมิติเวชรับรางวัล

นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มอบรางวัล Prime Minister’s Export Award 2004 ประเภทธุรกิจบริการที่มีชาวต่างประเทศใช้บริการมาก ให้แก่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยมีแพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้