SCIB สนับสนุนสินเชื่อโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน


14-09-2004 00:00:00

นางวนิดา ธนเนศ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 1 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ซ้ายมือ) และ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมลงนามในสัญญาร่วมสนับสนุน “โครงการสินเชื่อเพื่อการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน” เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการผลิต ณ ห้องประชุมชั้น 10 ธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้