ทีเอ็มบี จับมือ PTTPM พัฒนาบรืการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี และนางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวบริการค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMB e-Guarantee ที่ช่วยลดความยุ่งยากด้านเอกสาร ลดเวลาจาก 1 วัน เหลือ 1 นาที ลูกค้าสามารถใช้เวลาที่ลดลง ไปสร้างยอดขายให้เติบโตยิ่งขึ้น และทีเอ็มบีเป็นแบงก์แรกที่พัฒนาบริการนี้สำหรับบริษัทเอกชน