8 แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุด ปี 2014

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Manager Online และ Settrade.com ประกาศผล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ให้แก่บริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ใน 8 หมวดอุตสาหกรรม และ 8 แบรนด์ดาวรุ่งที่มีอัตราเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2557